สติ๊กเกอร์ม้วน/ลาเบล/บาร์โค๊ด


ชนิดของสติ๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยม แบ่งเป็น 2 ชนิด
     - ชนิดกึ่งมันกึ่งด้าน
     - ชนิดขาวมัน

คุณสมบัติ
   เหมาะสำหรับใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์, ติดกล่องสินค้า เป็นต้น